การประชุมสร้างความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุคคลเก่า สพป.ลำพูน เขต 2

โดยมี ดร.ธนาดุย์  แสนทวีสุขเป็นประธานเปิดและมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 70 คน

วันที่ 1  พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุม ห้องบุคคลเดิม

1

2              3

4              5

6            7

: