ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการงบแลกเป้าตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561

IMG 0713

1    2    4

5    6    7

: