ประมวลภาพ

การประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนฟาเรนซ์

เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนสาขา

และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของโรงเรียน

 12788

1278612787

1278912793

: