ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกครูอาวุโส เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนีย์บัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้บืนคำขอรับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

212009

212001

212003

212006

: