ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ ฉก.คศ. สพป.ลำพูน เขต 2) โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้

IMG 9751\

IMG 9741

IMG 9704

IMG 9705

IMG 9711

IMG 9714

IMG 9715

IMG 9728

IMG 9753

: