ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยการนำของรองลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม จำนวน 77 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

IMG 0713

IMG 0697

IMG 0702

IMG 0708

IMG 0710

IMG 0719

: