ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุุคคล โดยการนำของ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

27749888 1857600087624390 4881762681185615485 n

27749922 1857598504291215 5044439861057128869 n

27750781 1857594697624929 1756078262965598718 n

27867960 1857594487624950 172335138832513337 n

27971789 1857599334291132 4494732999010864403 n

27973392 1857594037624995 3576367956596027213 n

: