ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 5 (ห้องประชุมกลุ่มบุคคล)

 

IMG 2096

IMG 2094

IMG 2090

IMG 2092

 

: