ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับนายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะ จำนวน 47 คน เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

IMG 20190214 104819

IMG 20190214 104548

IMG 20190214 104553

IMG 20190214 104609

IMG 20190214 104908

IMG 20190214 104024

IMG 20190214 110625

: