ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 6 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง
2.นางสาวอุไรพร กันทะวัง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านนาเลี่ยง อ.ลี้
3.นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง
4.นางสาวอุบลวรรณ เตชะระ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง
5.นางสาวอัจฉราพร อุตเรือน บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านปาง อ.ลี้
6.นางแสงดาว ดวงเป็ง บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านม่วงวสามปี อ.ลี้

42831983 2567094786646970 7768065017630425088 o

42845093 2567094696646979 6334569495897571328 o

42887318 2567094663313649 865173427512672256 o 720x445

42888295 2567094583313657 713451238175277056 o

42955144 2567094689980313 3389493099427266560 o

: