ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุุคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อเสนอข้อมูลด้านการบริหารบุคคล งานวิทยฐานะ การช่วยราชการ การเลื่อนตำแหน่ง การรับโอน การจัดกรอบอัตรากำลัง งานวินัยและนิติการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

234571

234572

234573

234575

234576

: