ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ณ วัดสันป่าสัก อ.ลี้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  โดยความร่วมมือของ อำเภอลี้ สพป.ลำพูน เขต 2 อบต.เวียงแก้ว คณะครูผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลี้ และประชาชนทุกภาคส่วน

พธเจรญพระพทธมนต ๑๘๐๘๓๐ 0013

พธเจรญพระพทธมนต ๑๘๐๘๓๐ 0011

พธเจรญพระพทธมนต ๑๘๐๘๓๐ 0005

พธเจรญพระพทธมนต ๑๘๐๘๓๐ 0001

พธเจรญพระพทธมนต ๑๘๐๘๓๐ 0007

 

: