ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสพป.ลำพูน เขต 2 และจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามม.38ค(1)และ(2) เพื่อทบทวน พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งกลุ่มงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

39910360 2098733733471124 2492710323228770304 n

39589328 2098734166804414 6475997666533703680 n

39952742 2098733993471098 3877943649643790336 n

39980173 2098734216804409 4498812723110346752 n

39862030 2098734053471092 2290338258879512576 n

39883525 2098733970137767 5035885936659922944 n

39976092 2098733870137777 9169605879601823744 n

: