ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา38ค(2) ระดับชำนาญการพิเศษ   ที่สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1         โดย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ  อดีต ผอ.สพป.ระดับเชี่ยวชาญ  ประธานที่ประชุม

62525

62510

48577

48577

: