ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

FB IMG 1526383423246

FB IMG 1526383419573

FB IMG 1526383426701

FB IMG 1526383430811

FB IMG 1526383434414

FB IMG 1526383437406

: