ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เขียนโดย personal 211
กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมจัดสรรเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 เขียนโดย personal 134
กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย personal 173
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เขียนโดย personal 124
กลุ่มบริหารงานบุุคคลร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 7 เขียนโดย personal 142
การปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 เขียนโดย personal 98
การประชุม บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 เขียนโดย personal 192
การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ เขียนโดย personal 119
การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสพป.ลำพูน เขต 2 เขียนโดย personal 109
การประชุมคณะกรรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เขียนโดย personal 123

หมวดหมู่รอง

: