ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านสันวิไลรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.62 สอบถามรายบละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ 081 0347 778 , 098 0047 789 และ 089 9554 982
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูนเขต ๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      19 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ )จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562
  1 files      30 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.(เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      14 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมชายคาด้านข้างระหว่างห้องผู้อำนวยการอาคารป.1ก กับห้องประชุม อาคาร ป.1ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      4 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      8 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์และเม้าส์ หัวUSB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      9 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่ร่างประกาศจัดซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา และราคากลาง
  1 files      7 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      7 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      5 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และประกาศผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      188 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      22 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม 4 ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      5 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      15 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      16 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )
  1 files      1 download
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.102/26 ขนาด3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      4 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๙ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.4(ส้วม 4ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอยแดน
  1 files      27 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      227 downloads
Download
ร.ร.บ้านดอยแดนประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 22 พ.ย.61
  1 files      40 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
  1 files      9 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      21 downloads
Download
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนแม่ปันเดง จำนวน 1 อัตรา
  1 files      42 downloads
Download
ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      54 downloads
Download
โรงเรียนบ้นานนาเลี่ยง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      44 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยตัมชัยยะวงศาอุปถัมภ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ (จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา),จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย),จ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ101ล./27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนโรงพลศึกษา)
  1 files      13 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      7 downloads
Download
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 จำนวน 85 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ4 จำนวน 325 รีม 65กล่อง (5 รีม/1กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารสำหรับดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติารพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ HP85A จำนวน 85 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      12 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      85 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLIT ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      9 downloads
Download
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      0 download
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังบริเวณด้านข้างและด้านหลังห้องบริหารงานการเงินฯ อาคารป.1ก
  1 files      6 downloads
Download
ร.ร.บ้านท่าช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
  1 files      30 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
  1 files      0 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโยลีทางไกลผ่านเทคโนโลยี(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน
  1 files      12 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      9 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบทดสอบ Pre O-NET พร้อมกระดาษคำตอบ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      26 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม 1
  1 files      14 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
  1 files      11 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม1
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาวจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  1 files      11 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  1 files      4 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบระมาณพ.ศ.2560 (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      2 downloads
Download