ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสักประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      22 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
  1 files      55 downloads
Download
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      61 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างนักการภารโรง
  1 files      12 downloads
Download
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 2-21มีนาคม 2561
  1 files      24 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  1 files      7 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLIT ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
  1 files      26 downloads
Download
ร.ร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  1 files      18 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      13 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังบริเวณด้านข้างและด้านหลังห้องบริหารงานการเงินฯ อาคารป.1ก
  1 files      4 downloads
Download
ร.ร.บ้านท่าช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
  1 files      27 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
  1 files      25 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโยลีทางไกลผ่านเทคโนโลยี(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค.61
  1 files      317 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบทดสอบ Pre O-NET พร้อมกระดาษคำตอบ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      20 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม 1
  1 files      13 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18-23 ธ.ค.60
  1 files      47 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
  1 files      9 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม1
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาวจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  1 files      11 downloads
Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      1 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบระมาณพ.ศ.2560 (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      2 downloads
Download