ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-18 ตุลาคม 2562
  1 files      4 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      80 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไลรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.62 สอบถามรายบละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ 081 0347 778 , 098 0047 789 และ 089 9554 982
  1 files      48 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      23 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม 4 ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.102/26 ขนาด3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.4(ส้วม 4ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      237 downloads
Download
ร.ร.บ้านดอยแดนประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 22 พ.ย.61
  1 files      41 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
  1 files      10 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      21 downloads
Download
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนแม่ปันเดง จำนวน 1 อัตรา
  1 files      42 downloads
Download
โรงเรียนบ้นานนาเลี่ยง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยตัมชัยยะวงศาอุปถัมภ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ (จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา),จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย),จ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ101ล./27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนโรงพลศึกษา)
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      63 downloads
Download
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      88 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      4 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาวจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  1 files      11 downloads
Download