ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพป.ลำพูน เขต 2 COVID-19

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศสพฐ. เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงาน
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศสพป.ลำพูน เขต 2 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรค COVID-19 ในสถานศึกษา
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศสพฐ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  1 files      27 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      68 downloads
Download