สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2563
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 2563
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 2563
  1 files      0 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. 2563
  1 files      51 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 2563
  1 files      4 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 2563
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2563
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2563
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2563
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2562
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2562
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2562
  1 files      9 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 2562
  1 files      5 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2562
  1 files      0 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  1 files      10 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
  1 files      4 downloads
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  1 files      0 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
  1 files      0 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  1 files      0 download
Download
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  1 files      1 download
Download