ข่าวการเงินและบัญชี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
งบทดลองเดือนธันวาคม 2563
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 และไตรมาสที่ 4
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมแซมพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 2296(เบอร์11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาหนะหมายเลขทะเบียน กง4482 ลำพูน(เบอร์ 12 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
งบทดลองเดือนตุลาคม 63
  1 files      11 downloads
Download
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลองเดือนกันยายน 2563
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  1 files      15 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      19 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
  1 files      246 downloads
Download
งบทดลองเดือนกรกฏาคม
  1 files      5 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ 2 รายการ)
  1 files      71 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ 10 รายการ)
  1 files      55 downloads
Download
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลองเดือนพ.ค. 2563
  1 files      16 downloads
Download
งบทดลองเดือนเมษายน 2563
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลองเดือนมีนาคม 2563
  1 files      9 downloads
Download
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  1 files      6 downloads
Download
งบทดลองเดือนมกราคม 2563
  1 files      7 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
  1 files      7 downloads
Download
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 62
  1 files      5 downloads
Download
งบทดลองเดือนตุลาคม 2562
  1 files      6 downloads
Download
รายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 62
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลองกันยายน 62
  1 files      3 downloads
Download
งบทดลองสิงหาคม 2562
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลองกรกฎาคม 2562
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลองเดือนมิถุนายน 62
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลองพฤษภาคม 2562
  1 files      16 downloads
Download
งบทดลองเมษายน 2562
  1 files      23 downloads
Download
งบทดลองมีนาคม 62
  1 files      19 downloads
Download
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  1 files      11 downloads
Download
งบทดลองเดือนมกราคม 2562
  1 files      9 downloads
Download
งบทดลองเดือนธันวาคม 2561
  1 files      15 downloads
Download
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561
  1 files      17 downloads
Download
งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
  1 files      10 downloads
Download
งบทดลองและรายละเอียดประกอบ กันยายน 2561
  1 files      16 downloads
Download
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561
  1 files      7 downloads
Download
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561
  1 files      7 downloads
Download
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561
  1 files      8 downloads
Download
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 61
  1 files      9 downloads
Download
งบทดลองเมษายน 61
  1 files      8 downloads
Download
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
  1 files      21 downloads
Download
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  1 files      7 downloads
Download
งบทดลองเดือนมกราคม 2561
  1 files      12 downloads
Download
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
  1 files      9 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  1 files      6 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      7 downloads
Download