แผนการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
  1 files      246 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ 2 รายการ)
  1 files      71 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ 10 รายการ)
  1 files      55 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์ 4 รายการ)
  1 files      38 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  1 files      235 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      44 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      32 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      36 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      27 downloads
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1 files      41 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      15 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      9 downloads
Download
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      4 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
  1 files      1 download
Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 26 โรงเรียน
  1 files      10 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      7 downloads
Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  1 files      8 downloads
Download