แผนการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  1 files      8 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      12 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      12 downloads
Download
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ลำพูน เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  1 files      23 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      5 downloads
Download
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      2 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
  1 files      0 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
  1 files      9 downloads
Download
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      3 downloads
Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  1 files      4 downloads
Download