เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)