ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งประกอบ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งประกอบ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 8 โรงเรียน และ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 43 โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2