กฐินพระราชทานสพฐ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนำถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561