ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561