พุธเช้าข่าวสพฐ. (10 ต.ค.61)

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2