การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน