การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายรัตนมิตร

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายรัตนมิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน