การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป