น้อมกตัญญุตา กษิณานุสรณ์ (งานเกษียณอายุราชการ 2561)

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้งานที่มีชื่อว่าน้อมกตัญญุตา กษิณานุสรณ์  เพื่อเป็นการเชิดชูความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 47 ท่าน ที่ได้ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน  ในงานมีการจัดพิธีทางพุทธศาสนา  มีพิธีมอบใบประกาศ และโล่ห์เกียรติยศ พร้อมกันนี้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้มีการมอบเช็คเงินสด จำนวน 111,000 บาทให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2