การอบรมลูกจ้างฯปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้ที่นักการภารโรง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ.เวียงหนอล่อง จ.ลำพูน