ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย กระเป๋าเรียน ,อุปกรณ์การเรียน ,ถุงเท้านักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 808 ชุด ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561