พุธเช้าข่าวสพฐ.19 ก.ย.61

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือข้อราชการ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2