ออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning :BBL) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ตามนโยบาย ” เดินหน้าและพัฒนาการอ่านการเขียน” เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูแกนนำภาษาไทย จำนวน 10 คน และครูผู้สอนภาษาไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2