พุธเช้าข่าวสพฐ. 12 ก.ย.61

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2