ขอแสดงความยินดีกับร.ร.ต้นแบบอาหารกลางวัน (ร.ร.บ้านหนองปลาสะวาย และ ร.ร.บ้านห้วยแพ่ง)

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ระดับดีเด่น และโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระดับดี  จากนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561