เยี่ยมร.ร.บ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ /ถ่ายทำVTR ครูดี ศรีสพฐ.

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้กำลังใจทีมถ่ายทำ VTR ครูดี ศรีสพฐ. ตอนครูผู้สร้าง แห่งห้องเรียนเรือนแพ ซึ่งนายสามารถ สุทะ ครูโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ ได้รับการคัดเลือกจากสพป.ลำพูน เขต 2  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ประธานเครือค่ายศรีเวียงชัย และนายฐนกร ดวงเนตร ผอ.ร.ร.บ้านก้อจัดสรร และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561