คัดเลือกครูดี ศรีสพฐ.

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก”ครูดี ศรีสพฐ.” เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดทำสารคดียกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2