เยี่ยมร.ร.วัดบ้านดงและร.ร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดบ้านดง และร.ร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อร่วมงานวันแม่แห่งชาติและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561