ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันร.ร.บ้านห้วยปันจ๊อย

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ และการจัดอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมพล  หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยและคณะครู ให้การต้อนรับ