บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2