ถวายเทียนพรรษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม เป็นตัวแทนรับมอบ