เปิดอาคารสิริบุญวิทย์ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารสิริบุญวิทย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน