พุธเช้าข่าวสพฐ. /ประชุมทีมงานบริหาร 11 ก.ค.61

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด