ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการสอบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2