ร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ มณฑลพิธีสนามอบจ.ลำพูน พร้อมกันนี้นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี วัดพระเจ้าตนหลวง อ.บ้านโฮ่ง , นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีวัดห้วยห้าง อ.ทุ่งหัวช้าง และนายประสิทธิ์  ภูมาศ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ณ มณฑลพิธีวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  อ.ลี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560