ทบทวนคำปฏิญญานและพิธีสวนสนาม เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานทบทวนคำปฎิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ  ลูกเสือ – เนตรนารี จากสถานศึกษา ในเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์  จำนวน  10  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านป่าพลู  โรงเรียนบ้านห้วยแทง   โรงเรียนบ้านห้วยหละ  โรงเรียนวัดวังหลวง  โรงเรียนบ้านห้วยกาน  โรงเรียนบ้านห้วยห้า  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนโฮ่งศีลาภรณ์  และโรงเรียนบ้านป่าป๋วย ได้มาร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 495  คน ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุขได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่นและลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง