ปรับปรุงภูมิทัศน์

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและภายในสำนักงาน เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นสำนักงานที่น่าอยู่ สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย และผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561