รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.และโรงเรียนคุณธรรม

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโรงเรียนทุกโรง รับชมVDO Conference รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.และโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561