ประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2